Zijdeweg: psychologische ondersteuning met dieren

De naam “Zijdeweg” verwijst naar een vroegere handelsroute waarbij er verbindingen ontstonden tussen het Oosten en het Westen. Op deze route werden kostbare goederen verhandeld. Als gevolg van deze verhandeling werden ook ideeën en opvattingen uitgewisseld. Zijdeweg wil naast de psychologische ondersteuning ook ideeën en opvattingen rond dieren, mensen en hun biotoop uitwisselen. Dit in de hoop dat deze aanpak zal leiden naar een andere verhouding tussen mensen, natuur en dieren. Het psychologische proces is ook een zijde-weg, we kiezen voor een zachte, trage weg met een duurzaam resultaat.

Visie

Mensen zijn zoogdieren. Als zoogdier kunnen we een gelukkig en zinvol leven hebben als we deel kunnen uitmaken van een biotoop. De belangrijke elementen die deel uitmaken van ons biotoop zijn natuur, dieren en mensen. De essentie van het menselijk leven is om deugddoende en rechtvaardige relaties uit te bouwen met deze elementen.

De finaliteit van mijn hulp aan mensen is om een invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen in relatie gaan, staan, blijven en afscheid nemen van natuur, dieren en mensen. We vertrekken wel vanuit de aanwezige klachten. Dit heeft tot doel om de druk van het aanwezige lijden te verminderen en terug hoop op verandering te introduceren. Daarna onderzoeken we de plaats en de rol die iemand inneemt/toegewezen krijgt binnen zijn biotoop en creëren we opnieuw bewegingsruimte. Het doel is om te groeien naar een gedragen rechtvaardigheidsgevoel vanuit een eerlijke wederkerigheid binnen de relaties tot mensen, natuur en dieren. Een eerlijke wederkerigheid vormt een tegengewicht ten aanzien van niet-helpende copingmechanismen. Op die manier krijgt iemand het gevoel en de overtuiging dat al het leven en de wereld de moeite waard zijn. Deze visie zorgt voor mijn onvermoeibare intrinsieke drijfveer.

Voor kinderen

Zijdeweg richt zich tot kinderen vanaf 9 jaar die moeilijkheden ervaren waardoor hun ontwikkeling dreigt vast te lopen en opvoedingsverantwoordelijken bezorgd zijn. In de ruime betekenis richten we ons tot kinderen “die zich niet goed, ongelukkig of angstig voelen”. De aanleiding hiervoor kan zeer divers zijn: moeilijkheden in relatie met leeftijdsgenoten/volwassenen, gewichtsproblemen, verwerking van een verlieservaring, zichzelf niet-goed-genoeg voelen of een eerder onduidelijke oorzaak. De dieren die ingezet worden zijn getrainde paarden. Via het inzetten van de paarden kunnen we werken aan het verhogen van het eigen lichaamsbewustzijn, een verhoging van het zelfwaardegevoel, lichamelijke activatie, verhogen van zelfcontrole, positief leiderschap, plaats in een groep, regulatie van emoties en omgaan met stress. De welzijnsbevordering van het kind zal hand in hand gaan met aandacht voor het welzijn van de aanwezige dieren.

Hoe gaan we te werk?

We plannen een kennismakend gesprek met het kind en de opvoedingsverantwoordelijken. De problemen worden in kaart gebracht en er worden afspraken gemaakt rond de overdracht naar de verantwoordelijken toe. Vanuit het eerste gesprek zal een centraal thema geformuleerd worden waaraan samen met de dieren zal gewerkt worden. Na 6 sessies volgt een evolutiegesprek. Van de kinderen wordt verwacht dat zij interesse voelen voor de paarden, kennis hierrond wensen te verwerven en zich vaardigheden in het omgaan met paarden willen eigen maken

Voor volwassenen

Zijdeweg doet ook een aanbod naar volwassenen toe. Dit aanbod is enkel in combinatie met gesprekstherapie en in het verlengde van een lopend therapeutisch proces.

Meer weten? Bel Diana op 0478 571 569

Locatie

De privé-locatie is gelegen te Drongen, vlakbij de afrit van de E40. Er is een overdekte binnenpiste, een parking en toilet aanwezig.

Tarieven

Het intake-gesprek duurt 75 minuten. De volgende sessies 60 minuten. De sessies kosten 60 euro. Afhankelijk van de mutualiteit is er een teruggave mogelijk.

Wie ben ik?

In 1995 behaalde ik mijn diploma van klinisch psychologe. Tijdens mijn studies was ik reeds actief in verschillende vrijwilligersorganisaties die zich richtten tot kinderen. Daarna vond ik vlug werk in de bijzondere jeugdzorg, binnen een dagcentrum voor gezinnen met adolescenten. Binnen deze werkcontext kreeg ik veel kansen om mij bij te scholen. Om het lichaam als bondgenoot mee te kunnen inzetten in therapie, volgde ik een opleiding lichaamsgerichte psychotherapie. In deze periode startte ik ook als zelfstandige in bijberoep. Aansluitend schoolde ik mij bij aan de interactie-academie. Ik volgde een opleiding rond partnerrelaties en een specialisatie voor psychotherapie met kinderen. Met de geboorte van mijn dochter, moest ik op zoek gaan naar ander werk doordat de combinatie niet meer haalbaar was. Ik kon aan de slag in een 5-jarig project ter preventie van geweld binnen gezinnen. Toen het project bijna op zijn einde liep, kon ik starten als verantwoordelijke voor een opname-afdeling voor jonge kinderen. In diezelfde periode rondde ik ook mijn opleiding contextuele therapie af.

Door die jarenlange en ruime ervaring in combinatie met voldoende kennis, voelde ik mij klaar om in 2019 over te stappen naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. Samen met mijn collega’s heb ik een sterke drijfveer om het welzijn van mensen te verhogen. In mijn zelfstandig statuut richtte ik mij in eerste instantie naar volwassenen toe. Gezien mijn achtergrondkennis en opleiding wilde ik echter ook een aanbod uitwerken naar kinderen toe. Een aanbod waarbij spel, natuur en dieren plaats konden krijgen in de therapie. Ik volgde recent een 2-jarige opleiding hierrond en met de opstart van Zijdeweg koester ik de hoop om ook op die manier nu ook een bijdrage te kunnen leveren aan de levenskwaliteit van kinderen en hun ruime omgeving.